ارزیابی صبا دوچرخ

ما معتقدیم که شرکت ها با توجه به قوت هایشان از ضعف هایی نیز برخوردارند که در تلاشیم آن ها را به حداقل برسانیم. از این رو مایلیم تا از نظرات شما نسبت به فعالیت هایمان بهره مند شویم.

1 تنوع دوچرخه، سایز و رنگ
2 کیفیت دوچرخه ها
3 تنوع لوازم
4 قیمت محصولات
5 موجود بودن کالای مورد نظر
6 تسلط و توضیحات بخش فروش نسبت به کالاها و مشخصات فنی آن ها
7 نحوه برخورد بخش فروش
8 کیفیت و سرعت عمل در خدمات پس از فروش
9 نحوه برخورد در خدمات پس از فروش

پیشنهادات و انتقادات :

در صورت تمایل، جهت دستیابی به عمق نظرات شما، شماره تلفن همراه خود را درج نمایید:

ارسال اطلاعات