جزئیات خبر

برای اولین بار در تاریخ، جایگاه دوم جهان برای دوچرخه سواری از ایران.با افتخار، امیر حسین جمشیدیان عزیز، برای اولین بار در تاریخ دوچرخه سواری ایران، در رده دوم رنکینگ دوچرخه سواران جوان جهان قرار گرفت. در رشته های دور امتیازی و اومینیوم.

از طرف تمامی پرسنل صبادوچرخ، تبریک صمیمانه به این عزیز.


بازگشت به صفحه اصلی